صفحه اصلی > گالری تصاویر اکسپو میلان > تصاویر پاویون ایران 


نمایی از بازدیدکنندگان، شنبه 25 مهر


بازدید آقای آلن حکیم وزیر اقتصاد و بازرگانی لبنان و هیئت همراه از پاویون ایران


بازدید آقای آلن حکیم وزیر اقتصاد و بازرگانی لبنان و هیئت همراه از پاویون ایران


حضور و بازدید رسمی جناب آقای استیون جویت معاون مدیریت پاویون انگلستان از پاویون ایران


حضور و بازدید رسمی جناب آقای استیون جویت معاون مدیریت پاویون انگلستان از پاویون ایران


حضور و بازدید رسمی جناب آقای استیون جویت معاون مدیریت پاویون انگلستان از پاویون ایران


نمای جنوبی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


صف ورود به پاویون ایران


صف ورود به پاویون ایران


رستوران پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای ورودی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمایش عروسک های سنتی غول پیکر


اجرای حرکات موزون نوجوانان آذربایجان (لزگی)


اجرای مراسم موسیقی سنتی


اجرای موسیقی توسط سالار عقیلی، مراسم روز ملی


مراسم روز ملی در تالار اجتماعات


اجرای موسیقی توسط سالار عقیلی، مراسم روز ملی


مراسم روز ملی در تالار اجتماعات


مراسم روز ملی در تالار اجتماعات


مراسم روز ملی در سالن ادوتوریوم


مراسم روز ملی در تالار اجتماعات


مراسم روز ملی در تالار اجتماعات


مراسم رونمایی از تمبر یادبود اکسپو میلان


مراسم رونمایی از تمبر یادبود اکسپو میلان


مراسم رونمایی از تمبر یادبود اکسپو میلان


مراسم رونمایی از تمبر یادبود اکسپو میلان


مراسم روز ملی در تالار اجتماعات


سخنرانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی ایران


سخنرانی کمیسرجنرال ایران در مراسم روز ملی ایران


مراشم روز ملی ایران در سالن ادوتوریوم


دکتر اسفهبدی و پیترو پیچینتی پس از امضای تفاهم نامه


امضای قرارداد فیمابین شرکت نمایشگاههای ایران و ایتالیا


نگارش یادداشت در دفتر یادبود پاویون ایتالیا توسط آقای نعمت زاده


بازدید آقای نعمت زاده، آقای جنتی و هیأت همراه از پاویون ایتالیا


بازدید آقای نعمت زاده، آقای جنتی و هیأت همراه از پاویون ایتالیا


بازدید آقای نعمت زاده و معاون وزیر دادگستری ایتالیا از پاویون ایران


بازدید آقای نعمت زاده و معاون وزیر دادگستری ایتالیا از پاویون ایران


بازدید آقای نعمت زاده و معاون وزیر دادگستری ایتالیا از پاویون ایران


بازدید آقای نعمت زاده و معاون وزیر دادگستری ایتالیا از پاویون ایران


بازدید آقای نعمت زاده و معاون وزیر دادگستری ایتالیا از اکسپو


بازدید آقای نعمت زاده، آقای جنتی و هیأت همراه از اکسپو


بازدید آقای نعمت زاده و معاون وزیر دادگستری ایتالیا از اکسپو


مراسم روز ملی ایران در اکسپو سنتر


سخنرانی وزیر صنعت, معدن و تجارت در روز ملی


نمای جانبی پاویون ایران


نمایش عروسک های سنتی غول پیکر


نمایش عروسک های سنتی غول پیکر


نمایش فیلم در پاویون ایران


نمایش فیلم در پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


رستوران پاویون ایران


نمای جانبی پاویون ایران


نمای ورودی پاویون ایران


نمای جنوبی پاویون ایران در شب


نمای جنوبی پاویون ایران در شب


نمای داخلی پاویون ایران در شب


نمای ورودی پاویون ایران در شب


نمای ورودی پاویون ایران در شب


نمای داخلی پاویون ایران


نمای ورودی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای ورودی پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


نمایش عروسک های سنتی غول پیکر


نمای بیرون پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


مراسم روز ملی کشور ایران


نمایش عروسک های سنتی


نمایش عروسک های سنتی


نمای داخلی پاویون ایران


نمایش عروسک های سنتی


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای ورودی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای ورودی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


اجرای موسیقی سنتی


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


اجرای موسیقی سنتی


اجرای موسیقی سنتی


اجرای موسیقی سنتی


نمای داخلی پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


نمای پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای ورودی پاویون ایران


اجرای موسیقی سنتی


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


پلکان طبقات پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


اجرای مراسم آئینی ، موسیقی سنتی


غرفه محصولات تجاری ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمایش فیلم در پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


اجرای مراسم آئینی چوب بازی، موسیقی خراسان


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


اجرای مراسم آئینی چوب بازی، موسیقی خراسان


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


اجرای مراسم آئینی چوب بازی، موسیقی خراسان


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


بازدید دبیر هیأت نظارت سفرهای خارجی ریاست جمهوری


بازدید دبیر هیأت نظارت سفرهای خارجی ریاست جمهوری


نمای بیرون پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


بازدید گروه کودکان پیشآهنگ از پاویون ایران


بازدید گروه کودکان پیشآهنگ از پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


بازدید وزیر جهاد کشاورزی و هیات همراه


دیدار خانم جولیا برتی(مأمور پاویون ایران) و آقای دکتر اسفهبدی


سرو غذای ایرانی در پاویون کشور ایران


بازدید مدیرعامل نمایشگاههای بین المللی


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


اجرای مراسم سنتی در پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


چشم انداز پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


سرو غذای ایرانی در پاویون کشور ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


بازدیدکنندگان از پاویون ایران


اجرای نوازندگان محلی در پاویون ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


بازدیدکنندگان از پاویون ایران


اجرای موسیقی محلی در مراسم افتتاحیه


بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از پاویون ایران


مراسم افتتاحیه پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


سرو غذای ایرانی در پاویون کشور ایران


پاویون کشور ج.ا. ایران


نمای داخلی پاویون کشور ج.ا. ایران


نمای داخلی پاویون کشور ج.ا. ایران


پاویون کشور ج.ا. ایران


نمای داخلی پاویون کشور ج.ا. ایران