صفحه اصلی > گالری تصاویر اکسپو میلان > تصاویر پاویون کشورها  


پاویون کشور قطر


پاویون کشور آلمان


سایت اکسپو میلان


پاویون کشور کره


پاویون کشور قزاقستان


پاویون کشور چین


پاویون کشور اوروگوئه


مراسم افتتاحیه اکسپو میلان 2015


پاویون کشور قطر


پاویون کشور آلمان


پاویون کشور آلمان


پاویون کشور آلمان


پاویون وانکه (چین)


درخت زندگی


درخت زندگی


پاویون کشور ایتالیا


پاویون کشور لهستان


پاویون کشور آرژانتین


پاویون کشور چین


پاویون کشور چین


پاویون کشور آذربایجان


پاویون کشور قزاقستان


پاویون کشور اندونزی


پاویون کشور اندونزی


پاویون کشور اندونزی


پاویون کشور پادشاهی عمان


پاویون کشور استونی


پاویون کشور روسیه


پاویون کشور پادشاهی عمان


پاویون کشور اسلوواکی


پاویون کشور اسلوواکی


پاویون کشور ژاپن


پاویون کشور ترکیه


پاویون کشور ترکیه


پاویون کشور ایالات متحده آمریکا


پاویون کشور کویت


پاویون کشور کویت


پاویون کشور اکوادور


پاویون کشور آلمان


پاویون کشور آلمان


پاویون کشور آلمان


New Holland Agriculture


روز ملی کشور بلژیک و سخنرانی ملکه


مراسم روز ملی کشور اسپانیا


مراسم روز ملی کشور آلمان


مراسم روز ملی کشور آلمان


نمای پاویون آلمان


درخت زندگی


نمای ورودی پاویون روسیه


نمای ورودی پاویون آمریکا


رویداد بین المللی: "اول از خود شروع کنیم، چگونه جهان می تواند گرسنگی پایان دهد."


رویداد بین المللی: "اول از خود شروع کنیم، چگونه جهان می تواند گرسنگی پایان دهد."


رویداد بین المللی: "اول از خود شروع کنیم، چگونه جهان می تواند گرسنگی پایان دهد."


رویداد بین المللی: "اول از خود شروع کنیم، چگونه جهان می تواند گرسنگی پایان دهد."


مراسم عصر روز ملی لبنان