صفحه اصلی > گالری تصاویر اکسپو میلان > تصاویر پاویون ایران 


نمای داخلی پاویون کشور ج.ا. ایران


پاویون کشور ج.ا. ایران


نمای داخلی پاویون کشور ج.ا. ایران


نمای داخلی پاویون کشور ج.ا. ایران


پاویون کشور ج.ا. ایران


سرو غذای ایرانی در پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


مراسم افتتاحیه پاویون کشور ایران


بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از پاویون ایران


اجرای موسیقی محلی در مراسم افتتاحیه


بازدیدکنندگان از پاویون ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


اجرای نوازندگان محلی در پاویون ایران


بازدیدکنندگان از پاویون ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


سرو غذای ایرانی در پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


چشم انداز پاویون کشور ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


اجرای مراسم سنتی در پاویون کشور ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای بیرون پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


نمای داخلی پاویون کشور ایران


بازدید مدیرعامل نمایشگاههای بین المللی


سرو غذای ایرانی در پاویون کشور ایران


دیدار خانم جولیا برتی(مأمور پاویون ایران) و آقای دکتر اسفهبدی


بازدید وزیر جهاد کشاورزی و هیات همراه


نمای بیرون پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


بازدید گروه کودکان پیشآهنگ از پاویون ایران


بازدید گروه کودکان پیشآهنگ از پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


بازدید دبیر هیأت نظارت سفرهای خارجی ریاست جمهوری


بازدید دبیر هیأت نظارت سفرهای خارجی ریاست جمهوری


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


اجرای مراسم آئینی چوب بازی، موسیقی خراسان


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


اجرای مراسم آئینی چوب بازی، موسیقی خراسان


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


اجرای مراسم آئینی چوب بازی، موسیقی خراسان


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمایش فیلم در پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


غرفه محصولات تجاری ایران


اجرای مراسم آئینی ، موسیقی سنتی


نمای داخلی پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


پلکان طبقات پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


اجرای موسیقی سنتی


نمای ورودی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


اجرای موسیقی سنتی


اجرای موسیقی سنتی


اجرای موسیقی سنتی


نمای داخلی پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


اجرای موسیقی سنتی


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای ورودی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای ورودی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمایش عروسک های سنتی


نمای داخلی پاویون ایران


نمایش عروسک های سنتی


نمایش عروسک های سنتی


مراسم روز ملی کشور ایران


نمای بیرون پاویون ایران


نمای بیرون پاویون ایران


نمایش عروسک های سنتی غول پیکر


نمای بیرون پاویون ایران


نمای ورودی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای ورودی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای ورودی پاویون ایران در شب


نمای ورودی پاویون ایران در شب


نمای داخلی پاویون ایران در شب


نمای جنوبی پاویون ایران در شب


نمای جنوبی پاویون ایران در شب


نمای ورودی پاویون ایران


نمای جانبی پاویون ایران


رستوران پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمایش فیلم در پاویون ایران


نمایش فیلم در پاویون ایران


نمایش عروسک های سنتی غول پیکر


نمایش عروسک های سنتی غول پیکر


نمای جانبی پاویون ایران


سخنرانی وزیر صنعت, معدن و تجارت در روز ملی


مراسم روز ملی ایران در اکسپو سنتر


بازدید آقای نعمت زاده و معاون وزیر دادگستری ایتالیا از اکسپو


بازدید آقای نعمت زاده، آقای جنتی و هیأت همراه از اکسپو


بازدید آقای نعمت زاده و معاون وزیر دادگستری ایتالیا از اکسپو


بازدید آقای نعمت زاده و معاون وزیر دادگستری ایتالیا از پاویون ایران


بازدید آقای نعمت زاده و معاون وزیر دادگستری ایتالیا از پاویون ایران


بازدید آقای نعمت زاده و معاون وزیر دادگستری ایتالیا از پاویون ایران


بازدید آقای نعمت زاده و معاون وزیر دادگستری ایتالیا از پاویون ایران


بازدید آقای نعمت زاده، آقای جنتی و هیأت همراه از پاویون ایتالیا


بازدید آقای نعمت زاده، آقای جنتی و هیأت همراه از پاویون ایتالیا


نگارش یادداشت در دفتر یادبود پاویون ایتالیا توسط آقای نعمت زاده


امضای قرارداد فیمابین شرکت نمایشگاههای ایران و ایتالیا


دکتر اسفهبدی و پیترو پیچینتی پس از امضای تفاهم نامه


مراشم روز ملی ایران در سالن ادوتوریوم


سخنرانی کمیسرجنرال ایران در مراسم روز ملی ایران


سخنرانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی ایران


مراسم روز ملی در تالار اجتماعات


مراسم رونمایی از تمبر یادبود اکسپو میلان


مراسم رونمایی از تمبر یادبود اکسپو میلان


مراسم رونمایی از تمبر یادبود اکسپو میلان


مراسم رونمایی از تمبر یادبود اکسپو میلان


مراسم روز ملی در تالار اجتماعات


مراسم روز ملی در تالار اجتماعات


مراسم روز ملی در سالن ادوتوریوم


مراسم روز ملی در تالار اجتماعات


مراسم روز ملی در تالار اجتماعات


اجرای موسیقی توسط سالار عقیلی، مراسم روز ملی


مراسم روز ملی در تالار اجتماعات


اجرای موسیقی توسط سالار عقیلی، مراسم روز ملی


اجرای مراسم موسیقی سنتی


اجرای حرکات موزون نوجوانان آذربایجان (لزگی)


نمایش عروسک های سنتی غول پیکر


نمای داخلی پاویون ایران


نمای ورودی پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


رستوران پاویون ایران


صف ورود به پاویون ایران


صف ورود به پاویون ایران


نمای داخلی پاویون ایران


نمای جنوبی پاویون ایران


حضور و بازدید رسمی جناب آقای استیون جویت معاون مدیریت پاویون انگلستان از پاویون ایران


حضور و بازدید رسمی جناب آقای استیون جویت معاون مدیریت پاویون انگلستان از پاویون ایران


حضور و بازدید رسمی جناب آقای استیون جویت معاون مدیریت پاویون انگلستان از پاویون ایران


بازدید آقای آلن حکیم وزیر اقتصاد و بازرگانی لبنان و هیئت همراه از پاویون ایران


بازدید آقای آلن حکیم وزیر اقتصاد و بازرگانی لبنان و هیئت همراه از پاویون ایران


نمایی از بازدیدکنندگان، شنبه 25 مهر